Шкаф за газови бутилки

Шкаф за газови бутилки 60 линия, единична врата/ двойна врата

L /P /H - см
Цена без ДДС лв.
L /P /H - см
Цена без ДДС лв.
40/60/85
527100/60/85
880
50/60/85
586110/60/85
941
60/60/85
644120/60/85
1003
70/60/85
703130/60/85
1050
80/60/85
762140/60/85
1112
90/60/85

796150/60/85
1154
Шкаф за газови бутилки

70 линия, единична врата/двойна врата

L /P /H - см
Цена без ДДС лв.
L /P /H - см
Цена без ДДС лв.
40/70/85
560100/70/85
923
50/70/85
622110/70/85
983
60/70/85
682120/70/85
1043
70/70/85
742130/70/85
1104
80/70/85
803140/70/85
1164
90/70/85
863150/70/85
1224
70 линия, единична врата/двойна врата

 

90 линия, единична врата/двойна врата

90 линия, единична врата/двойна врата

 

Предназначение на Шкаф за Газови Бутилки в Професионална Кухня

Шкафът за газови бутилки в професионална кухня е предназначен за:

- Съхранение на газови бутилки, използвани за готвене, отопление или други цели.

- Осигуряване на безопасно място за съхранение на бутилките, далеч от източници на топлина, запалителни материали и отворени пламъци.

- Предпазване на бутилките от механични повреди, атмосферни влияния и кражба.

- Осигуряване на добра вентилация за предотвратяване на натрупване на газ в случай на изтичане.

 

Шкафът за газови бутилки трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да е изработен от негорими материали, като стомана или алуминий.

- Да има вентилационни отвори в горната и долната част.

- Да има врата, която се затваря плътно и може да се заключва.

- Да е обозначен с предупредителен знак за наличие на газ.

- Да е разположен на удобно място, достъпно за зареждане и подмяна на бутилките.

 

Важно е да се спазват следните правила при съхранение на газови бутилки в шкаф:

 - Не съхранявайте бутилките в близост до източници на топлина, запалителни материали или отворени пламъци.

 - Не съхранявайте бутилките на пряка слънчева светлина.

 - Не съхранявайте бутилките в помещения с висока влажност.

 - Не съхранявайте бутилките в помещения под нивото на земята.

 - Не съхранявайте бутилките, които са повредени или изтекли.

 - Не препълвайте бутилките.

 - Не излагайте бутилките на механични удари.

 - Редовно проверявайте бутилките за изтичане.

 - Съхранявайте бутилките в съответствие с местните норми и разпоредби.

 

Спазването на тези правила ще ви помогне да осигурите безопасността на вашата кухня и персонала.

Също така не забравяйте да разгледате професионално кухненско оборудване от нашоя продуктов каталог.

нагоре